Flödeskollen

Donera ditt Facebook-flöde och hjälp oss att motverka polarisering genom att exponera de grafer som styr våra liv på sociala medier.

Donera din feed

Varför Flödeskollen?

Vår världsbild formas av nyhetsförmedling genom sociala medier. Dessa utgivarlösa medier styrs av algoritmer som bekräftar vår världsuppfattning. Många saknar insikt i hur opinionsbildning fungerar i sociala medier samt hur lätt det är att manipulera och till och med simulera en opinion. Det här bidrar till polariseringen och gör samhället sårbart.

Med Flödeskollen hoppas vi kunna bidra till att motverka polarisering genom att synliggöra filterbubblor, exponera botnät och öka förståelsen för vad som egentligen formar vår världsbild.

Partners

Hjälp till!

Genom att donera din Facebook-feed hjälper du oss att synliggöra åsiktskorridorerna. Snart kan du och andra kunna glutta in i varandras Facebook-feeds för att se vad ni missar.

Donera din feed

Integritet och dataskydd

Genom att donera din Facebook-feed hjälper du oss att synliggöra åsiktskorridorerna. Snart kan du och andra kunna glutta in i varandras Facebook-feeds för att se vad ni missar.

Datan finns redan där ute. Du delar den med flera andra källor idag. T.ex. personlighetstest på Facebook.